Botanika

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatelem těchto stránek a správcem osobních údajů je společnost BOTANIKA s.r.o. se sídlem Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26267900, e-mail: botanika@ikebana.cz, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50856.

Osobní údaje spravujeme a zpracováváme v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje a účely zpracování

K poskytnutí osobních údajů dochází při objednávce květin a služeb spojených s květinami (např. rozvoz květin na udanou adresu). Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, tedy realizace objednané služby. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje nám poskytuje zákazník osobně při jednání s pracovníkem společnosti, telefonicky, mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Sdílení údajů s třetími osobami

Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme ani nepřevádíme.

Bez vašeho souhlasu poskytujeme osobní údaje pouzev případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro naši společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využíváme technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci naší firmy.

Vaše práva

V  souvislosti se zpracováním osobních údajů máte dle výše uvedeného nařízení právo na:

  1. přístup k osobním údajům - máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.

  2. opravu - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.

  3. výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají.

  4. omezení zpracování

  5. přenositelnost - máte právo požadovat přenesení vašich osobních údajů jinému správci.

  1. vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k Úřadu na ochranu osobních údajů, webové stránky www.uoou.cz

Všechna tato práva můžete realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým společnost BOTANIKA s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: botanika@ikebana.cz.

Platné a účinné od 25.5. 2018.

Dobrý den paní Šmídová, chtěla bych Vám moc poděkovat za nádherné kytičky, které jste nám na svatbu dodali. Nakonec se bílé tulipány jevily jako mnohem lepší varianta než ty fialové. K fialové výzdobě sálu byly naprosto dokonalé jak ty ve vázičkách tak ikebana uprostřed stolu. A moje kytička, kterou mi manžel přinesl byla naprosto podle mých představ. Jediná škoda, že se tulipánky nedají usušit. Ještě nesmím opomenout nádhernou výzdobu na auta. Zkrátka a dobře, jste opravdu člověk na svém místě. Přeji Vám mnoho takovýchto spokojených zákazníků a věřte, že pokud bude někdo v mém okolí žádat o radu, do jakého květinářství se vypravit, vzpomenu si na Vás. Mějte se krásně.

Smutková (Kubošová)