Botanika

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatelem těchto stránek a správcem osobních údajů je společnost BOTANIKA s.r.o. se sídlem Slezská 2000, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26267900, e-mail: botanika@ikebana.cz, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50856.

Osobní údaje spravujeme a zpracováváme v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje a účely zpracování

K poskytnutí osobních údajů dochází při objednávce květin a služeb spojených s květinami (např. rozvoz květin na udanou adresu). Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, tedy realizace objednané služby. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, tel.kontakt, ulice a čp., město, PSČ, doručovací adresa, IČ, DIČ.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje nám poskytuje zákazník osobně při jednání s pracovníkem společnosti, telefonicky, nebo mailem.

Sdílení údajů s třetími osobami

Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme ani nepřevádíme.

Bez vašeho souhlasu poskytujeme osobní údaje pouzev případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro naši společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využíváme technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci naší firmy.

Vaše práva

V  souvislosti se zpracováním osobních údajů máte dle výše uvedeného nařízení právo na:

  1. přístup k osobním údajům - máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.

  2. opravu - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.

  3. výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají.

  4. omezení zpracování

  5. přenositelnost - máte právo požadovat přenesení vašich osobních údajů jinému správci.

  1. vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k Úřadu na ochranu osobních údajů, webové stránky www.uoou.cz

Všechna tato práva můžete realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým společnost BOTANIKA s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: botanika@ikebana.cz.

Platné a účinné od 25.5. 2018.

Chtěli bychom vám poděkovat za nádhernou květinovou výzdobu naší svatby na Zlatém Orlu. Moje svatební kytice také předčila očekávání.

Petra Burešová